• Dostawa

REALIZACJA DOSTAWY

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Dostawy są realizowane poprzez  przez firmę kurierska DPD. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy hitsklep.pl i jest realizowana w ciągu od  48 godzin do 72 godzin , w dni robocze.

Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub firmy Pocztex 48 zależnie od wyboru Kupującego. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

Zamówienia realizowane są w dni robocze od 8:30 – 17:00.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą  na adres e-mail: zwroty@hitsklep.pl

Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą  na adres e-mail: zwroty@hitsklep.pl